Situationistisk Arkiv Gå til forsiden
Gå til den forrige side

Med åbningen af grænserne efter 2. verdenskrig opstod mange internationale avantgarde-bevægelser ud over Europa. Den eksperimenterende COBRA-gruppe var en af dem (1948-1951). Asger Jorn og Constant var blandt medlemmerne. Gruppen som dyrkede en figurativ primitivisme udgav magasinet COBRA.

1939-45

Intime Banaliteter
Asger Jorn

Den Lettristiske Internationale (L.I.) var en gruppe avantgarde-kunstnere som eksperimenterede med arkitektur og urbanisme.L.I. var en udløber af den lettristiske bevægelse som var opstået i Paris efter krigen og havde den romansk/franske multikunstner Isodore Isou som samlingspunkt. L.I. virkede mellem 1952 - 1957. Guy Debord og Michéle Bernstein var blandt medlemmerne. L.I. udgav magasinet POTLATCH

1953

Formulering til brug for en ny urbanisme
Gilles Ivain

1954

Architecture for Life
Asger Jorn
[engelsk oversættelse fra fransk]

1955

Introduktion til en kritik af den urbane geografi
Guy Debord

Kongres for Frie Kunstnere, afholdt i Alba, Italien, var arrangeret af Bevægelsen for Fantasiens Bauhaus, et projekt som Jorn tog initiativet til i 1953. Bevægelsen udgav magasinet ERISTICA. Debord var den Lettristiske Internationales repræsentant.

1956

Teori for dériven
Guy Debord

________________


Notes on the Formation of the Imaginist Bauhaus

Asger Jorn
[engelsk oversættelse fra fransk]

Opening Speech to the First World Congress of Free Artists in Alba
Asger Jorn
[engelsk oversættelse fra fransk]

The Alba Platform
Asger Jorn
[engelsk oversættelse fra fransk]

Den Situationiske Internationale (SI) blev grundlagt i Cosio d'Arroscia som en sammenslutning af Bevægelsen for Fantasiens Bauhaus, den Lettristiske Internationale og Londons Psychogeografiske Kommité.

Jorn og Debord fremstiller bogen 'Fin de Copenhague' under et ophold i Danmark.

1957

On the Current Value of the Functionalist Idea
Asger Jorn [engelsk oversættelse fra fransk]

Allerede ved SI første ordinære møde beslutter man (Debord, Jorn, Bernstein, Khatib og Pinot-Galizio) at eksludere de tre italienske kunstnere Olmo, Simondo og Verrone. Dette er indledningen på en praksis som løbende indebar ekslusioner af 'anti-situationistiske' medlemmer fra den Situationistiske Internationale indtil dens opløsning i 1972

Første nummer af SIs magasin l'INTERNATIONALE SITUATIONNISTE biver udgivet i Paris.

Gruppe SPUR (D. Kunzelmann. H. Prem, H. Sturm, H.P. Zimmer) bliver dannet i München under indflydelse af Jorn. Til at begynde med var SPUR en ren kunstnerisk gruppering, men udviklede sig hurtigt til en æstetisk-politisk bevægelse. Udgiver magasinet SPUR.

Jorn udgiver artikelsamlingen 'Pour la Forme' i Paris. Bogens forelægger er SI og indeholder en opsamling af hans reflektioner over kunst, arkitektur og samfund fra begyndelsen af 1950erne frem til 1958.

1958

Teser for den kulturelle revolution
Guy Debord

Foreløbige problemer for konstruktionen af en situation
Guy Debord

SPUR-manifest
Gruppe SPUR

________________

The Situationists and Automation
Asger Jorn [engelsk oversættelse fra fransk]

 

 

Jorn og Debord publiserer bogen 'Mémoires'. Omslaget bestod af sandpapir.

Gruppe SPUR bliver den tyske Sektion af SI ved den 3. situationistiske konference i München.

Debords film 'On the Passage of a Few Persons through a Rather Brief Period of Time' vises for første gang i Paris. Filmen er produceret af Dansk-Fransk Eksperimentalfilmkompagni.

1959

Det fordrejede maleri
Asger Jorn

Første udgave af magasinet SPUR bliver udgivet.

Jørgen Nash møder gruppe SPUR for første gang ved den 4. Situationistiske konference i Limehouse, London

Asger Jorn's bror og medlem af SI, Jørgen Nash, køber Drakabygget, en gård i det sydlige Sverige. Den åbner som Bauhaus Situationniste (BS) i 1961. Asger Jorn, Jens Jørgen Thorsen, Heimrad Prem, J.V.Martin, H.P. Zimmer, J. de Jong, Ruddi Dutschke, Dieter Kunzelman, H. Strid, Patrick O'Brien [Guy Atkins], Peter Lindell og Novi Maruni støtter projektet.

Constant trækker sig ud af SI

 

1960

Manifest

Den situationistiske grænse

Vedrørende anvendelsen af fritiden

Kritik af den økonomiske politik
Asger Jorn

________________

Originality and Magnitude
Asger Jorn [engelsk oversættelse fra fransk]

Open Creation and its Enemies
Asger Jorn [engelsk oversættelse fra fransk]

Contribution to the London Conference
Jørgen Nash [engelsk oversættelse fra fransk]

Gruppe SPUR, Jørgen Nash, Maurice Wychaert og Albert Mertz indspiller filmen 'So Ein Ding (Muss Ich Auch Haben)' i München. Jorn og Dubuffet leverer lydsporet.

Asger Jorn trækker sig ud af SI

Gruppe SPUR bliver i München anklaget for usædelighed. 'SPUR im exil' - tidsskrift nr. 6 bliver udgivet fra Drakabygget

Asger Jorn grundlægger Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. Han skriver om og forsker i "10.000 år nordisk folkekunst" inden for institutets rammer og udgiver mellem 1962-64 flere bøger med hans politico-æstetiske reflektioner.

Den Situationistiske Internationale's 5. konference bliver afholdt i Göteborg, Sverige, d. 28.-30. august 1961, 11 måneder efter London konferencen. Situationister fra 9 lande er repræsenteret: Ansgar Elde, Debord, J. de Jong, Kotányi, D. Kunzelmann, S. Larsson, J.V. Martin, J. Nash, Prem, G. Stadler, Hardy Strid, H. Sturm, R. Vaneigem og Zimmer.

1961

Instruktion i Våbendragning

Elementært program fra bureauet for unitær urbanisme
Attila Kotanyi & Raoul Vaneigem

Perspektiver for bevidste ændringer i dagliglivet
Guy Debord

Avantgarde frabedes!
Gruppe SPUR

________________

Pataphysics - A Religion In The Making
Asger Jorn [engelsk oversættelse fra fransk]

 

Gruppe SPUR bliver ekskluderet af SI på grund af "fraktions aktivitet".

Jørgen Nash, Jacqueline de Jong og Ansgar Elde bliver ekskluderet efter protester over eksklusionen af SPURisterne.

Gruppe SPUR bliver dømt i München og idømmes fem måneders betinget fængsel. Dokumenter fra retssagen bliver publiseret i SITUATIONIST TIMES Nr. 1, et nyt tidsskrift redigeret af Jacqueline de Jong. 6 numre bliver udgivet mellem 1962-65

DRAKABYGGET Nr. 1 bliver udgivet fra Bauhaus Situationniste. Redigeret af Asger Jorn, Jørgen Nash og Katarina Lindell.

Første kunstneriske manifestation fra den 2. Situationistiske Internationale i form af udstillingen Seven Rebels, der bliver afholdt i Kunstbygningen i Odense. Gordon Fazakerley, Jens Jørgen Thorsen, Jørgen Nash, Jaqueline de Jong, Ansgar Elde, Hardy Strid og Hans-Peter Zimmer medvirkede.

Asger Jorn, Jacqueline de Jong, Guy Atkins besøger Drakabygget. Sammen med Jens Jørgen Thorsen og Jørgen Nash forfatter de 'Kampen om det situkratiske samfund' et manifest for den 2. Situationistiske Internationale. Bliver først publiseret på engelsk i Situationist Times nr. 1 og siden på svensk i DRAKABYGGET Nr.2/3 samme år.

Ved en konference i Stockholm i august måned bliver den 2. Situationistiske Internationale officielt grundlagt. En 3. SI forventes etableret på grundlag af bevægelser i Øst og Central Europa.

Jørgen Nash, Jens Jørgen Thorsen og Hardy Strid langerer Co-Ritus med en udstilling i Galleri Jensen og maleriaktion i Møntergade, København.

J.V. Martin,den eneste tilbageblevne danske/scandinavske repræsentant fra 1. SI, redigerer og udgiver første udgave af tidsskriftet SITUATIONISTISK REVOLUTION

Peter Laugesen bliver optaget i 1.SI efter at have henvendt sig til J.V. Martin på dennes gård uden for Randers. Da J.V. Martin ikke taler fransk hjælper Laugesen med oversættelser og kommunikation med de fransk-belgiske situationister. Peter Laugesen bliver eksluderet i 1963 for "mystiscime".

1962

Teser om Pariserkommunen
Debord, Kotany og Vaneigem

Pressemeddelelse fra Situationistiske Internationale, Skandinaviske Sektion
J.V. Martin

Kampen om det Situkratiske Samfund - et Situationistisk Manifest
Nash, Thorsen, Strid, Elde, Larsson, de Jong, Fjord, Fazakerley, O'Brien

Væk med kunstspecialisterne
Uwe Lausen

Promo for tidsskriftet Situationistisk Revolution
J.V. Martin

Antipolitisk virksomhed
J.V. Martin

Foran Den Moderne Kulturhistories Mur
J.V. Martin

Erklæring vedr. processen mod Situationistisk Internationale i Tyskland
J.V. Martin, G. Debord, M. Bernstein, R. Vaneigem

Das unbehagen in der kultur
G. Debord og R. Vaneigem

Revolutionens ABZ
R. Vaneigem

CO-RITUS Manifest
Jens Jørgen Thorsen, Jørgen Nash, Hardy Strid

Manifest Ved CO-RITUS Aktionen
H. Strid, J. Nash, D. Kunzelmann, A. Fjord, J.J. Thorsen, P. O'Brien, Marion
 

Slogans Malet i Møntergade
J. Nash, J.J. Thorsen, D. Kunzelmann

________________

Danger! Do not lean out!

Proclamation from l'Internationale Situationniste!

Critic on the Political Practice of Detournement
Jacqueline de Jong

MUTANT - European critique of the inadequate program
Jorn, Debord

Hamletomania
Jørgen Nash

Extracts from Poems, Drawings
Gordon Fazakerley

Seven Rebels
Jens Jørgen Thorsen et al.

 

J.V. Martin arrangerer 'Destruktion af RSG#6' udstillingen i Odense. Deltagerne i denne "kollektive manifestation fra den Situationistiske Internationale" var Michéle Bernstein, Guy Debord, J.V.Martin og Jan Strijbosch. Udstillingen var et modtræk til Bauhaus Situationiste's udstilling Seven Rebels afholdt i Odense året før.

Den Spirale Labyrinth, resultatet af en kollektiv Co-ritus aktion bliver bygget i Malmö Rådhus. Den første CO-RITUS koncert bliver opført ved ferniseringen.

Skotten, Alexander Trocchi, havde været et længerevarende medlem af SI. Han forlader SI i 1964 for at forfølge Project Sigma - et kulturelt-revolutionært forehavende, ikke væsensforskelligt fra Bauhaus Situationiste.

1963

DEFINITION af Nashismen

CO-RITUS
Interview med Jørgen Nash og Jens Jørgen Thorsen

Situationisterne og de nye aktionsformer i politik og kunst
Guy Debord

Homo Ludens
Else Steen Hansen [aka J.V. Martin]

All the King's Men

________________

A Revolutionary Proposal: Invisible Insurrection of a Million Minds
Alexander Trocchi

The Counter-Situationist Campaign in Various Countries
[engelsk oversættelse fra fransk]

The Situationists from Drakabygget, The Spiral Labyrinth and The Situationist International
H. Strid, J. Nash, A. Fjord, J.J. Thorsen
[engelsk oversættelse fra tysk]

 

Den lille Havfrue mister sit hoved og sagen udvikler sig til en national mediestorm hvor Jørgen Nash står som den hovedmistænkte

Asger Jorn afviser at modtage Guggenheim Prisen

1. Filmsituationistiske Festival i Scala Bio, Örkelljunga med bla 'Det gåtfulla Leende Kavalkad' af J. Nash/S. Johansson, 'Stop for Bud' af J. Thorsen/J. Leth/O. John, og flere andre film,

1964

Spørgeskema

New Babylon
Constant

Kunst og ordrer
Asger Jorn

Realisér filosofien, realisér kunsten
J.V. Martin, J. Strijbosch, R. Vaneigem, R. Vienet

________________

Who are the Situationists?
Jorgen Nash

Guy Debord and the Problem of the Accused
Asger Jorn [engelsk oversættelse fra fransk]

The Longest Months (February '63 - July '64) [engelsk oversættelse fra fransk]

Nash og Thorsen deltager i masse-besættelsen af Strøget i København: 'Demonstration for Ytringsfriheden for 100 folkesangere og Jazzmusikkere, 15 CO-RITUS-malere, 3.500 demonstranter og Politiet'.

J.V. Martin skaber en national skandale gennem en 'fordrejet' tegneserie (han udstiller prinsesse Benedikte som en prostitueret ved at sammeligne hende med Christine Keeler). Hans engagement i protester imod NATO's troppemanøvrer ender med at en bombe går af i hans lejlighed i Randers.

1965

Ytringsfriheden er ikke til salg
F. Quist Møller, Cæsar, J.J. Thorsen, J. Nash, H. Strid, P. O'Brien

 

Den 1. SI bliver involveret i Strasbourg-skandalen og publicerer 'De la misère en milieu étudiant' (Elendigheden i Studentens Miljø).

Nash, Thorsen, Strid og Prem etc arrangerer en udstilling i Sverige med titlen 'Situationister I Konsten'. Den bliver afholdt på Varberg Museum. En bog med samme titel bliver publiceret af Bauhaus Situationiste.

1966

Elendigheden i studentens miljø
Mustapha Khayati
og studenterrådet i Strasbourg (UNEF)

Tingsliggørelsens elementære strukturer
Jean Garnault

Ny Urbanisme
Constant

De fængslende ord
Mustapha Khayati

Minimumsdefinition af en revolutionær organisation

Den kommunikative fase i kunsten
Jens Jørgen Thorsen

Den seriøse og den u-seriøse leg
J.J. Thorsen

________________

The SI and the Incidents in Randers [engelsk oversættelse fra fransk]

 

Udgivelse af Debord's 'La Société du Spectacle' (Skuespilsamfundet) og Raul Vaneigem's 'Traité de savoir-vivre á l'usage des jeunes générations' (Revolution of Everyday Life).

1967

Avantgardens Efterfølgere
Peter Laugesen

Samtidigt med at oprør finder sted i Prag, Beograd og Mexico City, er medlemmer af den 1. SI i Paris involveret i 'Maj-opstanden'. Først etablere de 'Le Comité Enragés -Internationale Situationniste' sammen med radikale studenter fra Nanterre og siden deltager de i C.M.D.O. (Kommitéen for Opretholdelsen af Besættelserne). René Viénet udgiver en bog om begivenhederne og situationisternes del i dem.

I samarbejde med 'Anarkisternes Verdensråd' etablerer Nash, Thorsen og Caesar 'Revoltens Pavilion' på Venedig Bienalen ved at besætte og 'fordreje' den ubeboede svenske pavilion og ved at slutte sig til de kunststuderendes besættelse af Academia de Belli Arte.

J.V. Martin står for udgivelsen af den anden udgave af SITUATIONISTISK REVOLUTION som indeholder danske oversættelser af en del materiale fra 1. SI vedr. 'Maj-opstanden'. Han arrangerer endnu en 'kollektiv manifestation af den Situationistiske Internationale' med titlen 'Operation Playtime' som består af værker baseret på den 'ny irrealisme' af ham selv, Michele Bernstein og René Viénet.

1968

Rapport om okkupationen af Sorbonne
Komiteen for opretholdelse af okkupationerne

For Arbejderrådenes Magt
Komiteen for opretholdelse af okkupationerne

Opråb til samtlige arbejdere!
Komiteen for opretholdelse af okkupationerne

National-Garden vs Avant-Garden
J.J. Thorsen & J. Nash

Opråb Til Vore Italienske Kunstnerkammerater. I Courbets Fodspor.
Caesar, J.J. Thorsen, J. Nash

Kunstnernes lnternationale Solidaritet, Venezia 21. juni 1968
Thorsen, Nash m.fl.

 

Den italienske sektion (Claudio Pavan, Paolo Salvadori & Giofranco Sanguinetti) udgiver INTERNAZIONALE SITUATIONISTU Nr.1 og den amerikanske sektion (Robert Chasse, Bruce Elwell, Jon Horelick & Tony Verlaan) udgiver SITUATIONIST INTERNATIONAL Nr.1. Den italienske sektion er involveret i det 'Hede Forår' og udgiver tekster så som 'Is the Reichstag Burning?'

1969

Begyndelsen på en epoke

Om rådene og rådsorganisationen
René Riesel

J.V. Martin står for udgivelsen af den tredje og sidste udgave af SITUATIONISTISK REVOLUTION.

1970

Almene Betragtninger
Bengt Ericson + J.V. Martin

________________

From Delegates Conference At Wolfsed And Trier
J.V. Martin, T. Verlaan, R. Riesel, C. Pavan [engelsk oversættelse fra fransk]

 

Nash & Thorsen giver sig i kast med at historificere den situationistiske bevægelse i antologien 'Situationister 1957-70'.

Jørgen Nash, Jens Jørgen Thorsen, Liz Zwick m.fl. skaber 'Situationistisk Teater' ved at forstyrre en forestilling af Madame Butterfly på Det Kongelige Teater i København.

1971

CO-RITUS
Jens Jørgen Thorsen

Oprørets start
Jens Jørgen Thorsen

________________

Europe's First Avant-Garde
J.J. Thorsen, J. Nash

 

For at markere opløsningen af den 1. SI udgiver Debord og Sangunetti 'Veritable Split'.

I Danmark udgiver Rhodos en dansk oversættelse af Debords 'Skuespilsamfundet'. J.V. Martin, den eneste tilbageblevne medlem af 1. SI, redigerer en antologi med situationistiske tekster: 'Der er et liv efter fødslen' som også udgives af Rhodos. J.V. Martins skæbne som medlem af SI bliver aldrig afrundet. Han dør i 1993.

Bauhaus Situationiste skaber et 'Anti-Documenta-Kunstværk' på Documenta 5, Kassel. Det var en kollektivt fremstillet barikade af skrammel rejst foran Museum Fridericianum.

1972

On Wild Architecture
Guy Debord [engelsk oversættelse fra fransk]

Debords filmatisering af 'Skuespilsamfundet' (Société du Spectacle) har premiere i Paris. René Viénets film 'Kan dialektik knække mursten' (La Dialectique peut-elle casser des Briques) har premiere samme år.

1973

 

J.V. Martin, Jørgen Nash, Tom Krøjer, Jens Jørgen Thorsen m.fl. forsøger at grundlægge en SITUATIONISTISK ANTINATIONAL. Et udgave af et tidsskrift med samme titel bliver publiseret med bidrag fra den amerikanske situationist Jon Horelick, udkast til et manifest, med mere.

1974

Udkast til manifest for Situationistiske Antinationale
Jens Jørgen Thorsen

Kollektivkunstens Lommehistorie
Jens Jørgen Thorsen

________________

Beyond The Crisis Of Abstraction And The Abstract Break With That Crisis: The SI
Jon Horlick

All culture is collective - notes on collective creativity
J.V. Martin